Styrelsekraft - ett rikstäckande styrelsenätverk

Styrelsekraft är ett kvinnligt styrelsenätverk med kvalificerad lednings- och styrelse­­kompetens. Nätverket verkar aktivt för att öka andelen kvinnor i svenska bolags­styrelser och bidrar därmed till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.  Det gör vi genom att vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser.  Ambitionen är att bli det ledande styrelsenätverket i Sverige för kvinnliga styrelseledamöter med nationell och inter­nationell förankring.

Nyheter från nätverket

På nya styrelseposter

Februari 2022:  Viktoria Höglund valdes in som
styrelseledamot i Synologen AB, en rikstäckande medlemsorganisation för Sveriges fristående optiker.

November 2021: Anna Nedeby Bar-Am valdes in som styrelseordförande i Rekon, människan i centrum AB.

Augusti 2021: Yvonne Pernodd omvaldes i augusti som ordförande för Almega Tjänsteföretagen.

Läs mer här