Styrelsekraft - ett rikstäckande styrelsenätverk

Styrelsekraft verkar för att öka antalet kvinnor i svenska bolagsstyrelser. På så sätt bidrar vi till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. Den som söker kvalificerad lednings- och styrelsekompetens kan använda Styrelsekraft för att få relevanta ansökningar. För nätverkets medlemmar finns stora möjligheter att bygga sitt eget varumärke. Bakgrunden till Styrelsekraft utgörs av det program som dåvarande regering startade upp 2008. Sedan dess har 700 kvinnor med ledande befattning inom näringslivet blivit speciellt utvalda och kvalificerade till styrelseuppdrag. Många är idag verksamma som styrelsearbetare i så väl mindre ägarledda som större publika bolag.

Nyheter från nätverket

På nya styrelseposter

November 2021: Anna Nedeby Bar-Am valdes in som styrelseordförande i Rekon, människan i centrum AB.

Augusti 2021: Yvonne Pernodd omvaldes i augusti som ordförande för Almega Tjänsteföretagen.

Juni 2021: Ann-Charlotte Beckman valdes in som ny styrelseledamot i Ekebygruppen som är en koncern inom vård och omsorg.

Läs mer här..