Arlandabanan (6 Jun 2016)

Britta Dalunde har utsetts till ny styrelseledamot i AIAB, Arlandabanan.

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolagets aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet).