Nytt samarbete med European Women on Boards (EWOB)

Styrelsekraft - Women on Boards har idag glädjen att meddela ett nytt samarbete med European Women on Boards (EWOB). Genom samarbetet ger vi nätverksmedlemmar unik tillgång till ett brett europeiskt nätverk och en plattform med erbjudande som stödjer seniora kvinnliga ledares karriärutveckling och mångfald mellan könen på beslutsfattande nivå.

European Women on Boards är en icke-vinstdrivande europeisk paraplyförening för jämställdhet på beslutsfattande nivå. Med bas i Bryssel verkar de för att öka mångfalden då det gäller könsfördelningen på ledningsnivå och i styrelser runt om i hela Europa. EWOB arbetar tillsammans med nationella föreningar för främjande av kvinnor, EU-institutioner och företagspartners. Det handlar om att stärka ledarskapsförmågan och det gränsöverskridande nätverket för seniora kvinnor i hela Europa. EWOB bidrar även till utvecklingen genom att mäta och övervaka könsfördelningen på beslutsfattande nivå.

Nytt samarbete med Boards Impact Forum

Styrelsekraft - Women on Boards har idag glädjen att meddela ett nytt samarbete med  Boards Impact Forum. Genom samarbetet skapar vi en förankring i utvecklingen inom hållbarhetsområdet och klimatomställning. Samarbetet ger utökade möjligheter att säkerställa kompetens inom området för att påverka och göra fler nordiska företag hållbara och konkurrensmässiga.

Boards Impact Forum är det nordiska kapitlet i Climate Governance Initiative, i samarbete med World Economic Forum och etablerades för att engagera styrelseledamöter i Norden och internationellt för att påskynda klimatåtgärder och innovation för mer hållbart företagande och en hållbar värld. Boards Impact Forum når mer än 10 000 styrelseledamöter i Norden genom sina styrelsenätverkspartners i alla nordiska länder.

Styrelseledamöter använder forumet för att:

  • Höja ambitionen och påskynda klimatåtgärder och innovation för hållbara företag och en hållbar värld.
  • Lära sig om styrelsers påverkan och tillvägagångssätt för att hantera klimatrisker och möjligheter i bredare hållbarhetsfrågor.
  • Engagera sig med kollegor och bygga vidare på det ledarskap som Norden visar inom innovation, hållbarhet och den unika nordiska bolagsstyrningsmodellen.

Läs mer på BoardsImpactForum.comDagens Opinion om Styrelsekrafts mentorprogram

Dagen Opinion skriver om Styrelsekrafts nya mentorprogram som startar upp den 30 maj. Mentorprogrammet är för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär. Det pratas mycket om fördelarna med att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelserum men det går långsamt. Ambitionen med detta program är att snabba på utvecklingen.

Länk till artikeln: https://dagensopinion.se/artikel/styrelsekraft-startar-om-med-stjarnspackade-profiler/

Seminarium om tillväxtbolagens organisatoriska transformation

Den 26 april anordnade Styrelsekraft ett mycket uppskattat digitalt seminarium i samarbete med PwC. Under seminariet diskuterades tillväxtbolagens organisatoriska transformation. De talare som under seminariet delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter var:

  • Alexandra Starenvik, Head of Talent, Impact & Development på PwC Sverige
  • Johan Lassing, CEO och grundare av Qamcom Technology
  • Maria Norberg, partner och medgrundare Hidden Dreams.
Moderator var Styrelsekrafts ordförande Cecilia Seddigh.

Länk för att se seminariet i efterhandhttps://www.youtube.com/watch?v=h-n3GFIV4II&t=1s

Detta var det tredje seminariet i vår seminarieserie om vad som driver dagens tillväxtbolag. Serien vände sig specifikt till styrelseledamöter och företagsledningar med fokus på tillväxt. Många menar att Europas utveckling kommer att drivas av tillväxtbolagen. Men vad driver tillväxtbolagen? Seminarieserien tog upp tre förändringsområden som identifierats som helt avgörande för att lyckas. Det första seminariet tog upp tillväxtbolagens digitala transformation och det andra tog upp den hållbara transformationen.

Fler kvinnor i ledande positioner skapar bättre lönsamhet

Med fler kvinnor i ledningen ökar lönsamheten i företagen, visar internationella undersökningar. Nu vill vi med det återstartade nätverket Styrelsekraft snabba på den utvecklingen. Men någon kvotering är det inte tal om. Utvecklingen ska drivas av kvinnors meriter, framhåller Cecilia Seddigh, ordförande i Styrelsekraft. Läs hela artikeln med vår ordförande Cecilia Seddigh HÄR