Ansökan är nu öppen till 2023/2024 års Styrelseprogram

Programmet riktar sig till kvinnor med ambition att verka som styrelseledamot i externa styrelser vid sidan om ett operativt arbete eller på heltid som professionell styrelse­arbetare. Programmet pågår under ett år och erbjuder anpassade mentorskap, exklusiva kunskapsseminarier och professionellt nätverkande. Styrelseprogrammets övergripande mål är att ge deltagarna möjlighet att vidareutvecklas som styrelsearbetare och ge ökade möjligheter att skaffa nya styrelseuppdrag.

Mentorskap

Varje deltagare matchas mot en egen mentor. Programmets mentorer är seniora styrelsepersoner med uppdrag i SME-företag så väl som noterade bolag. Mentorskapet möjliggör coachning utifrån dina förutsättningar och mentor och adept träffas minst 6 gånger under programmet. 

Kunskapsseminarier

Styrelseprogrammet består av ett antal kunskapsseminarier inom aktuella ämnen och prioriterade områden som exempelvis finansiering och ägande, styrelse­arbete i praktiken, strategifrågor och hur du profilerar dig för styrelse­uppdrag. Flertalet seminarier som genomförs tillsammans med Styrelse­krafts partners.  

Nätverkande

Programmet ger också tillgång till Styrelsekrafts eget styrelsenätverk. Det är ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring. Under programmets gång kommer du som deltagare ha möjlighet att delta vid alla nätverksaktiviteter och matchningsevent som Styrelsekraft anordnar under programperioden. Du kommer även få tillgång till den slutna LinkedIn-grupp där medlemmar tipsar om nyheter och styrelseuppdrag att söka.  

Styrelseprogrammet genomförs i Stockholm med start i augusti 2023 och pågår till maj 2024. Priset för att delta är 12 500 kr, moms utgår ej då Styrelsekraft är en ideell förening. Anmälan är bindande.

Styrelseprogrammet i korthet

  • Fokus på egen utveckling och styrelsekarriär
  • Seminarier för att fördjupa styrelsekunskaper
  • Egen mentor och minst sex coachningstillfällen
  • Tillgång till Styrelsekrafts nätverk och nätverksaktivitete

Styrelseprogrammet genomförs i Stockholm med start i augusti 2023 och pågår till maj 2024.  Priset för att delta är 12 500 kr, moms utgår ej då Styrelsekraft är en ideell förening. Anmälan är bindande.

Ansökan 

För att kvalificera som deltagare krävs att du har en ledande befattning. Du ska även ha en grundläggande styrelseutbildning eller genomgå en sådan under tiden du deltar i programmet.

1.     Skicka din intresseanmälan till styrelsen@styrelsekraft.se för att få ett ansökningsformulär.

2.     Fyll i och skicka in ansökningsformuläret snarast möjligt. Urval sker löpande och platserna är begränsade varför vi rekommenderar att ge in ansökan så snart som möjligt. Sita ansökningsdag är 31 maj 2023.

3.     De som väljs ut kommer att bli kallade till intervju för att säkerställa rätt kvalifikationer och ambitioner med att delta i programmet.

Fakta om Styrelsekraft

Styrelsekraft är ett rikstäckande kvinnligt styrelsenätverk med kvalificerad lednings- och styrelse­­kompetens.

Nätverket verkar aktivt för att öka an-delen kvinnor i svenska bolags­styrelser och bidrar därmed till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. 

Styrelsekraft ska vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser.  Ambitionen är att bli det ledande styrelsenätverket i Sverige för kvinnliga styrelseledamöter med nationell och inter­-nationell förankring. 

Bli en del av Styrelsekraft-nätverket

Nu är det möjligt att bli ambassadör för Styrelsekraft! Våra ambassadörer utgör en viktig del av vårt nätverk och en inspirationskälla i vår ambition att öka andelen kvinnor i bolags­styrelser. Styrelsekrafts mål är att bli det ledande styrelsenätverket för kvinnliga kvalificerade styrelseledamöter med nationell och interna­tio­nell förankring. Därmed bidrar vi till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.

Genom ambassadörskapet får du en ny möjlighet att verka som förebild i näringslivet och bredda ditt kontaktnät med kvinnliga styrelsearbetare. Alla ambassadörer bjuds även in till våra öppna nätverksaktiviteter och har möjlighet att verka som mentorer i Styrelsekrafts mentorprogram.

Styrelsekrafts ambassadörer kan vara både män och kvinnor. För att kvalificeras som ambassadör krävs att du är en senior styrelsearbetare med stort kontaktnät och intresse av att verka för Styrelsekrafts målsättning.

Är du intresserad av ambassadörskap? Kontakta gärna styrelsen@styrelsekraft.se

Nytt samarbete med European Women on Boards (EWOB)

Styrelsekraft - Women on Boards har idag glädjen att meddela ett nytt samarbete med European Women on Boards (EWOB). Genom samarbetet ger vi nätverksmedlemmar unik tillgång till ett brett europeiskt nätverk och en plattform med erbjudande som stödjer seniora kvinnliga ledares karriärutveckling och mångfald mellan könen på beslutsfattande nivå.

European Women on Boards är en icke-vinstdrivande europeisk paraplyförening för jämställdhet på beslutsfattande nivå. Med bas i Bryssel verkar de för att öka mångfalden då det gäller könsfördelningen på ledningsnivå och i styrelser runt om i hela Europa. EWOB arbetar tillsammans med nationella föreningar för främjande av kvinnor, EU-institutioner och företagspartners. Det handlar om att stärka ledarskapsförmågan och det gränsöverskridande nätverket för seniora kvinnor i hela Europa. EWOB bidrar även till utvecklingen genom att mäta och övervaka könsfördelningen på beslutsfattande nivå.

Nytt samarbete med Boards Impact Forum

Styrelsekraft - Women on Boards har idag glädjen att meddela ett nytt samarbete med  Boards Impact Forum. Genom samarbetet skapar vi en förankring i utvecklingen inom hållbarhetsområdet och klimatomställning. Samarbetet ger utökade möjligheter att säkerställa kompetens inom området för att påverka och göra fler nordiska företag hållbara och konkurrensmässiga.

Boards Impact Forum är det nordiska kapitlet i Climate Governance Initiative, i samarbete med World Economic Forum och etablerades för att engagera styrelseledamöter i Norden och internationellt för att påskynda klimatåtgärder och innovation för mer hållbart företagande och en hållbar värld. Boards Impact Forum når mer än 10 000 styrelseledamöter i Norden genom sina styrelsenätverkspartners i alla nordiska länder.

Styrelseledamöter använder forumet för att:

  • Höja ambitionen och påskynda klimatåtgärder och innovation för hållbara företag och en hållbar värld.
  • Lära sig om styrelsers påverkan och tillvägagångssätt för att hantera klimatrisker och möjligheter i bredare hållbarhetsfrågor.
  • Engagera sig med kollegor och bygga vidare på det ledarskap som Norden visar inom innovation, hållbarhet och den unika nordiska bolagsstyrningsmodellen.

Läs mer på BoardsImpactForum.comDagens Opinion om Styrelsekrafts mentorprogram

Dagen Opinion skriver om Styrelsekrafts nya mentorprogram som startar upp den 30 maj. Mentorprogrammet är för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär. Det pratas mycket om fördelarna med att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelserum men det går långsamt. Ambitionen med detta program är att snabba på utvecklingen.

Länk till artikeln: https://dagensopinion.se/artikel/styrelsekraft-startar-om-med-stjarnspackade-profiler/