Styrelsekrafts alumner tränas i juni av Anna Bellman i presentations- och argumentationsteknik.

Läs mer