Fler kvinnor i ledande positioner skapar bättre lönsamhet

Med fler kvinnor i ledningen ökar lönsamheten i företagen, visar internationella undersökningar. Nu vill vi med det återstartade nätverket Styrelsekraft snabba på den utvecklingen. Men någon kvotering är det inte tal om. Utvecklingen ska drivas av kvinnors meriter, framhåller Cecilia Seddigh, ordförande i Styrelsekraft. Läs hela artikeln med vår ordförande Cecilia Seddigh HÄR

Nu startar Styrelsekrafts mentorprogram

I april startar Styrelsekrafts mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär. För att kvali­ficera sig till programmet ska du ha en ledande befattning och ha genomgått en grundläggande styrelseutbildning, alternativt pla­n­­­­erar genomgå detta under året.

2022 genomförs programmet i pilotform i Stockholm. Det kommer att pågå under ett år. De deltagare som kvalificerar sig kommer att matchas mot en mentor och få delta på seminarier för att fördjupa sina kunskaper och bygga sitt varumärke. I programmet ingår även medlemskap i Styrelsekraftnätverket, ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring.

Sista ansökningsdag är 25 mars. För mer information och ansökan se: https://styrelsekraft.se/om-styrelsekraft/mentorprogram

Seminarium om tillväxtbolagens hållbara transformation

Den 8 februari anordnade Styrelsekraft ett mycket uppskattat digitalt seminarium i samarbete med PwC. Under seminariet diskuterades tillväxtbolagens hållbara transformation. De talare som under seminariet delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter var:

  • Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv
  • Mikael Scheja, ESG redovisningsspecialist på PwC Sverige
  • David Ringmar, ESG Strategy & Transformation Lead på PwC Sverige
  • Liselotte Hägertz Engstam, professionell styrelseledamot och styrelseordförande för Boards Impact Forum
Länk för att se seminariet i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=ERbsoAMvIQI

Detta var det andra seminariet i vår seminarieserie om vad som driver dagens tillväxtbolag. Serien vänder sig specifikt till styrelseledamöter och företagsledningar med fokus på tillväxt. Många menar att Europas utveckling kommer att drivas av tillväxtbolagen. Men vad driver tillväxtbolagen? Seminarieserien tar upp tre förändringsområden som identifierats som helt avgörande för att lyckas. Det första seminariet tog upp tillväxtbolagens digitala transformation och seminarium tar upp den organisatoriska transformationen.

Nystart för kvinnligt styrelsenätverk

Nystart för kvinnligt styrelsenätverk med fokus på ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv

Styrelsekraft växlar nu upp sin verksamhet genom att bli rikstäckande, satsa på utvecklade partnersamarbeten och öka relevansen för alla kvinnor med kvalificerad lednings- och styrelsekompetens. Satsningen är möjlig i och med att Almi överlåter varumärket Styrelsekraft till föreningen.

Styrelsekraft verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och bidra till högre lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. Nätverket grundades 2008, när Almi fick i uppdrag av dåvarande regering att skapa ett utbildningsprogram, med syfte att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Drygt 700 utvalda kvinnor, i ledande positioner inom näringslivet, genomgick programmets kombination av styrelseutbildning och mentorskap med erfarna personer från näringslivet. Tillsammans med certifiering för styrelsearbete blev deltagarna kvalificerade för styrelseuppdrag. Flertalet är idag verksamma styrelsearbetare i så väl mindre ägarledda som större publika bolag.

Utvärderingar visar att det ursprungliga programmets styrka var nätverket. I och med att Almi överlåter varumärket till Styrelsekraft kan nätverket breddas och utvecklas. Målet med nysatsningen är att Styrelsekraft ska bli det ledande styrelsenätverket för kvalificerade styrelseledamöter med nationell och internationell förankring. Styrelsekraft ska vara en prioriterad partner för kvalificerade styrelsearbetare. Nätverkets styrelse arbetar nu med att utveckla erbjudandet för valberedningar, partners, uppdragsgivare och medlemmar. Planer finns även på ett nytt adeptprogram och att etablera en rekryteringsdatabas för styrelseledamöter.

För mer information om Styrelsekrafts satsningar, möjlighet till rekryteringar, partnersamverkan och utökade medlemserbjudanden kontakta gärna föreningens styrelseordförande Cecilia Seddigh, på telefon 0708571431 eller via e-post cecilia.seddigh@styrelsekraft.se.

Styrelsens roll i varumärkesfrågor

Den 30 november anordnade Kantar Sifo och Styrelsekraft ett gemensamt frukostseminarium om styrelsens roll i varumärkesfrågor. De flesta styrelser ser värdet av ett starkt varumärke och det finns ett intresse kring varumärkesfrågor, men hur ofta är varumärkesfrågan på styrelsens agenda?
Och hur säkrar styrelsen varumärkets värde samt vilken roll det spelar för företagets resultat?
Under seminariet delade Cecilia Perlind, head of Brand & Communication på Kantar, med sig av vilka varumärkesfrågor som är viktiga att ställa för en styrelse. Vi fick även blicka in i världens största varumärkesstudie - Brandz Z, som berättar vad som gör världens främsta varumärken framgångsrika.

Länk för att se seminariet i efterhand: https://play.quickchannel.com/play/g9p7pf5

Seminariet är det första av tre seminarier som anordnas av Kantar Sifo i samarbete med Styrelsekraft. Det följande seminariet tar upp medarbetarskap och ledarskap i det hybrida arbetslivet. Hur ser styrelsens roll när det gäller det området?