Styrelsens roll I varumärkesfrågor

Nu är anmälan öppen till Kantar Sifos frukostseminarium om styrelsens roll i varumärkesfrågor. Seminariet anordnas på Kantar Sifo i Stockholm, den 30 november 08:00-09:30 (frukost ingår). Talare är Cecilia Perlind, Head of Brand & Communication på Kantar.

De flesta styrelser ser värdet av ett starkt varumärke och det finns ett intresse och kring varumärkesfrågor, men hur ofta är varumärkesfrågan på agendan? Och hur säkrar styrelsen varumärkets värde samt vilken roll det spelar för företagets resultat? Under seminariet kommer Cecilia Perlind att dela med sig av vilka frågor, kopplade till varumärket, som är viktiga att ställa för en styrelse. Du får också blicka in i världens största varumärkesstudie - Brandz Z, som berättar vad som gör världens främsta varumärken framgångsrika.

Seminariet är det första av tre seminarier som anordnas av Kantar Sifo i samarbete med Styrelsekraft. Anmäl dig via denna länk: https://lnkd.in/e5PTUzJx
#communication #brand #boardofdirectors #boardmembers