Cecilia Seddigh ny ledamot i Styrelseakademiens valberedening (9 Apr 2019)

Cecilia Seddigh är invald i valberedningen för Styrelseakademien Stockholm Uppsala som är ett av Europas största styrelseinstitut med närmare 7.000 medlemmar.

Cecilia verkar som entrepre- och intraprenör inom försäkrings- och fondindustrin, och är aktivt medverkande i omställningen av industrin genom nyetableringar inom Pension InsurTech och FinTech. I tidigare uppdrag har hon verkat som ansvarig för internationell affärsutveckling, affärsområdesansvarig och marknadschef i fond- och livförsäkringsbolag. Hon har i rollen som hållbarhetschef i fondbolag utvecklat plattform för integrering av Environmental – Social – Governance (ESG) i fondförvaltning och som styrelseledamot i Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF) ansvarat för utvecklingen av Hållbarhetsprofilen för fondindustrin i Sverige.