Styrelsekraft – Women on Boards


Styrelsekraft är ett rikstäckande kvinnligt styrelsenätverk med kvalificerad lednings- och styrelse­­kompetens. Nätverket verkar aktivt för att öka andelen kvinnor i svenska bolags­styrelser och bidrar därmed till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. Det gör vi genom att vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser. Ambitionen är att bli det ledande styrelsenätverket i Sverige för kvinnliga styrelseledamöter med nationell och inter­nationell förankring.

På nya styrelseposter

Juli 2023 
Ann-Charlotte Beckman har tillträtt som Styrelseordförande i Scandinavien CRO för att vara med och driva deras tillväxtresa.

Sep 2022

Katarina Knutz valdes in som styrelseordförande i medicinteknikbolaget Solann AB.

Maj 2022
Lena Gilchrist valdes in som styrelseordförande i design- och contentbyrån Kate designstudio AB.

Maj 2022
Louise Nicolin valdes in som styrelseordförande i Sensum AB, ett konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn.