Experternas bästa tips: Så blir du styrelseproffs (4 Sep 2019)


Karin Steen, Ordförande för Styrelsekraft Alumni intervjuas av DI, juli 2019
Allt fler siktar på en karriär som styrelseproffs. Men hur tar man sig dit? Di har talat med tre experter som tipsar om hur du tar dig in i styrelserummet.

LINNEA BOLTER DI
Publicerad: 06 juli 2019, 13:31
Artikeln handlar om: Karriär

”Nya kompetenser och kompletterande kompetenser börjar värdesättas på styrelsenivå”, konstaterar Eva Gianko, vd för Styrelseinstitutet.

Intresset för att arbeta i styrelser är större än någonsin, enligt Eva Gianko, vd för Styrelseinstitutet. Hon pekar på två orsaker: Dels har bolagens styrelser hamnat i rampljuset på ett annat sätt än tidigare, dels lockas fler av att bli styrelseproffs efter toppositioner i näringslivet.
”Ett första steg mot en styrelsekarriär är att fundera över vad jag har för bild av att arbeta som styrelseledamot. Vad är min föreställning om detta karriärsteg? Det kan vara allt från att lite egocentriskt se det som ett toppbetyg på att man har lyckats i karriären, till att drivas av att hjälpa företag framåt”, konstaterar hon.

Den kompetens som efterfrågas handlar alltmer sällan om att man har haft en viss funktion, till exempel vd. Vad man har åstadkommit i den rollen är viktigare, säger Maria Öhman, vd för Styrelseakademin.

”När man söker styrelseuppdrag blir ett vanlig cv inte relevant. Att ha varit vd på ett stort bolag betyder inte att man kan bli styrelseledamot på samma typ av bolag. Det gäller att fundera på hur man kan tillföra värde i en bolagsstyrelse och sedan kasta om cv och LinkendIn-profilen efter det.”
Det är alltså klokt att profilera meritförteckningen efter den styrelsenisch som man vill framhäva, konstaterar Karin Steen, ordförande för nätverket Styrelsekraft.
”Skapa ett styrelse-cv och lyft fram till exempel digital kompetens kring marknadsföring och försäljning eller strategisk skicklighet som kan bidra till en tillväxtresa.”
Var hittar man uppdragen?
”Om du inte tillhör den absoluta näringslivstoppen måste du själv aktivera dig och söka uppdragen. Anslut ditt cv till olika kandidatbanker, som Styrelsakademins. Nätverka är otroligt viktigt. Sök dig till arenor och platser där du möter ägare, styrelseproffs och styrelseledamöter”, säger Karin Steen och fortsätter:
”Siktar du högt, på börsbolagens styrelser, kan du kontakta valberedningarna och skicka ditt cv till dem. Då måste du sticka ut och tydliggöra din styrelsekompetens. ”
Kompetensmässigt är fortfarande bred strategisk skicklighet en viktig styrelsemerit. Expertkunskaper i digitalisering och hållbarhet är också efterfrågade på många håll, säger Maria Öhman.
”Styrelsearbete är ett lagspel. Man kan alltid höra av sig till valberedningen och att höra efter vilken kompetens som styrelsen saknar. Behoven ser olika ut. Alla behöver inte en digitaliseringsexpert – expertisen kan man ha tillgång till utan att den finns bland ledamöterna.”
Eva Gianko anser att bolagsstyrelserna har blivit bättre på att ta in mindre traditionell kompetens när ledamöter rekryteras.
”Mångfaldsperspektivet tvingar på detta slutna system. Nya kompetenser och kompletterande kompetenser börjar värdesättas på styrelsenivå. Jag är själv civilekonom vilket är vanligt i dessa sammanhang – men jag är också legitimerad psykoterapeut, vilket är en ovanlig men bra kompetens i styrelsearbetet.”
Hur mycket arbete ska man vara beredd att lägga ned som ledamot?
”Swedbanks tidigare ordförande som hade en operativ roll visar att det fungerar väl i ett normaltillstånd. Men om företaget råkar ut för en kris krävs engagemang på mer än fulltid. Det kan handla om en partnerrelation som inte fungerar eller ett förvärv. Då måste man kunna arbeta intensivt med bolaget”, säger Eva Gianko.
Styrelsearbete är inget korttidsprojekt – alltså är det viktigt att ta reda på vad uppdraget kommer att innebära, konstaterar Maria Öhman.
”Undersök hur mycket tid ledamöterna förväntas lägga mellan styrelsemötena. Ta också reda på så mycket som möjligt om företaget, som ekonomisk situation, ambitionsnivå och värderingar. Att göra en ordentlig ’dd’ är a och o eftersom styrelsen har ett jätteansvar för bolaget.”
Vilka myter finns det om att göra styrelsekarriär?
”Många blir besvikna över ersättningsnivån som är låg i förhållande till det ansvar man har och den tid som läggs ned – om man inte jobbar med de riktigt stora A-listade bolagen”, säger Karin Steen.
”I nästan alla bolagsstyrelser är ersättningen för den kompetens företaget får försvinnande liten. Om bolaget i stället hade köpt in kompetensen på konsultnivå skulle arvodet som betalas ut till ledamöterna inte räcka långt. Externa ledamöter tillför en enorm affärsnytta till företagen”, säger hon vidare.
Karin Steen befarar att de nya beskattningsreglerna, där arvodet inte kan faktureras från det egna företaget utan måste betalas ut som lön, kan komma att påverka intresset för att arbeta i bolagsstyrelser negativt.
”Tidigare kunde du via ditt eget företag ha normala anställningsvillkor, som inbetalning av tjänstepension. Då var det också enklare att ha styrelseuppdrag som en heltidssysselsättning. Arvodet blir väldigt lågt när det blir utbetalt som lön och inga pensionsavsättningar sker.”
Mycket jobb och lite pengar. Om man inte investerar i företaget och har ägarintressen – vad är motivet till att sitta i en bolagsstyrelse?
”Att bidra och skapa utveckling framåt och att påverka partnerskapet i bolaget. Externa styrelseledamöter utan ägarintressen räddar de facto bolag och bolagets ägare genom att tillföra det perspektiv som saknas i företagen”, säger Eva Gianko.