Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen (19 Apr 2019)

Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen. Andelen kvinnor i styrelser och ledning utvecklas positivt – men det går långsamt. Det visar Almis styrelsekartläggning 2019, en färsk undersökning om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggning-2019/