Inger Efraimsson på företaget Rött om Kundmötet som nyckeln till framgång (20 Nov 2018)

Genom ett ha ett utifrån och in-tänk blir organisationen både mer lönsam, långsiktigt hållbar och attraktiv som arbetsgivare.
Styrelsekrafts senaste medlemsevent arrangerades i samarbete med Rött AB och leddes av Inger Efraimsdotter, Rötts grundare och vd. Det är mycket prat om digitalisering och HR-funktionens ändrade roll nu. Det gör att många organisationer i första hand fokuserar på de interna processerna. Kunderna kommer i andra hand. Inger Efraimsson menar att detta är olyckligt. Genom att ha fel fokus så missar vi den positiva kraft som kommer från mötet med kunderna. Detta är en viktig styrelsefråga.

Låt ledningsarbetet och de interna processerna utgå från kundresan. Enligt Inger är det tre förmågor som är helt avgörande i detta arbete. Som ledare behöver du vara intresserad, empatisk och nyfiken. Det är det inte svårt att skriva under på.
Inger Efraimsdotter deltog i Styrelsekraft 2013/2014 och är idag en aktiv medlem i nätverket.
Företaget Rött arbetar med förändringsledning, kunddriven ledarskapsutveckling och kundfokuserade organisationer. Drivkraften är att finnas till för att göra andra framgångsrika.