Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du som är medlem i vårt nätverk har förtroende för hur vi hanterar din integritet och dina personuppgifter. Enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är vi skyldiga att lämna information om vår behandling av dina personuppgifter. Nedan förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.


Det är viktigt för oss att du som är medlem i vårt nätverk har förtroende för hur vi hanterar dinintegritet och dina personuppgifter. Enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är vi skyldiga att lämna information om vår behandling av dina personuppgifter. Nedan förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Styrelsekraft Alumni Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA UPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi hanterar personuppgifter enligt följande:

Medlemsregister
Vi har ett medlemsregister för att kunna

De personer som står med i registret deltog i Almis program Styrelsekraft under åren 2009 – 2014. Registret innehåller för varje individ namn, epostadress, året för Styrelsekraft, arbetsplats, titel, uppgift om personen är företagsledare eller företagsägare och postadress. Ambitionen är att registret även ska innehålla antal styrelseuppdrag och funktion i styrelsen.

Mentorregister
Vi har ett register över de personer som varit mentorer i Styrelsekraft. Registret innehåller namn, epostadresser och ibland telefonnummer.

Deltagarregister
Inför varje nätverksträff upprättar vi ett register över anmälda med namn, telefonnummer och eventuella matrestriktioner. Detta gör vi för att kunna välja passande lokal, beställa mat i rätt omfattning och för att – i enstaka fall – kunna hålla reda på vem som har betalat deltagaravgiften.

RÄTTSLIG GRUND

Den rättsliga grunden för att vi hanterar dessa personuppgifter är Intresseavvägning. Alla de kvinnor som är medlemmar, deltog i Almis program Styrelsekraft under åren 2009 – 2014. Alumninätverket startades för att vara till nytta för dessa kvinnor, med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala, även efter programmets slut.

VEM HAR TILLGÅNG TILL UPPGIFTERNA?

Endast nätverkets styrelseledamöter har tillgång till våra register. De lämnas aldrig ut till tredje part. Uppgifterna lagras på Dropbox i en lösenordsskyddad mapp.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Uppgifterna i medlemsregistret sparas så länge som medlemskapet varar, dvs till dess att medlemskapet sägs upp eller föreningen upphör.

Uppgifterna i deltagarregistren sparas i två år för uppföljning och lärande inför nya aktiviteter.
Den som så önskar, kan när som helst säga upp medlemskapet. Det går också att aktivt välja bort epostkommunikation men kvarstå som medlem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få kännedom om de uppgifter vi har lagrade om dig.
Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att raderas från både medlems- och deltagarregister.
Du kan också välja att bli kvar som medlem, men avsäga dig epostinbjudningar och annan information.
Självklart har du rätt att klaga avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, läs mer på www.datainspektionen.se.

KONTAKT MED OSS

Om du har frågor, eller vill förändra hanteringen av dina personuppgifter, kontakta Styrelsekraft Alumni Stockholms ordförande, Cecilia Seddigh, på följande adress:  styrelsen@styrelsekraft.se

Stockholm 11 november 2021