Johanna Ragnartz ny ledamot i fairtrade ab (27 Aug 2019)

Johanna Ragnartz har valts in som ny styrelseledamot i Fairtrade AB. Med sin stora erfarenhet av affärsutveckling från många olika branscher ses hon som en betydelsefull resurs för företagets styrelse. Johanna Ragnartz har under 35 år i olika roller och branscher arbetat med affärs- och marknadsutveckling. Sedan drygt fyra år arbetar hon som VD i stiftelsen Håll Sverige Rent.

Johanna Ragnartz