Ledamot i Enzymatica (22 Mar 2017)

Louise Nicolin är ny styrelseledamot i Enzymatica noterat på First North.

Enzymatica är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar – där virus eller bakterier spelar en avgörande roll.