Ledamot i Transcom (12 Jun 2016)

Liselotte Hägertz Engstam har utsetts till ny styrelseledamot i Transcom.

Transcom erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom kundservice och telemarketing till en nationell och internationell kundkrets. Transcom kan även leverera nationella eller nordiska lösningar baserade på ett koncept med hemagenter.