Ledamot i Tundra fonders styrelse (9 Sep 2017)

Cecilia Seddigh är ny styrelseledamot i Tundra Fonder AB sedanden 16 maj 2017.

Tundra Fonder är en sk boutique förvaltare specialiserad på fondförvaltning i nya tillväxtmarknader. Fondbolaget har ett av de största investerarteamen internationellt som är dedicerat till tillväxtmarknader, med kontor i Stockholm, Karachi i Pakistan och Ho Chi Minh i Vietnam. Fondbolaget arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar och integrerar frågor om miljö, sociala faktorer och ägarstyrning i förvaltningsprocessen (ESG).