Ledamot i Volati AB (6 Jun 2016)

Louise Nicolin som har blivit invald som styrelseledamot i Volati AB.

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bolag till rimliga värderingar och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Inriktningen är nordiska, välskötta bolag, inte sällan i samband med generationsskiften. Volati är sedan 2015 börsnoterat på First North med en preferensaktie.