Liselotte Engstam tar över klubban i konsultföretaget FCG (15 Oct 2018)

Liselotte Engstam har utsetts till ordförande i complianceexperten FCG, som är nordens ledande konsultföretag inom risk- och regelefterlevnad för finansbranschen. Samtidigt expanderar bolaget till Finland och Tyskland.

https://www.realtid.se/liselotte-engstam-tar-over-klubban-i-fcg