Liselotte Hägertz Engstamny Styrelseledamot i Tieto (15 Mar 2018)

Sedan mars 2018 är Liselotte Hägertz Engstam ny styrelseledamot i Tieto, ett av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteföretag.

Kunderna är i huvudsak stora organisationer som erbjuder ett brett spektrum av tjänster till företag, konsumenter och medborgare i Norden och världen. Tieto har 15 000 anställda i nästan 20 länder.