Medlemseventet den 8 maj om nomineringsprocessen för styrelserna i de statligt ägda bolagen (14 May 20219)

Tack för en givande kväll om nomineringsprocessen för styrelser i de statligt ägda bolagen! Vid Styrelsekrafts medlemsevent den 8 maj talade Åsa Mitsell, ansvarig för styrelserekryteringen på avdelningen för statligt ägda bolag vid Näringsdepartementet.

Staten är som bekant en betydande bolagsägare i Sverige med 47 hel- och delägda bolag. Utgångspunkten för statens ägarpolicy är en balanserad sammansättning av styrelser som tar hänsyn till kompetens, bakgrund, erfarenhet och kön. En bred rekryteringsbas eftersträvas. Under de senaste 15 åren har verksamheten kontinuerligt utvecklats och professionaliserats. Åsa Mitsell talade om de viktigaste trenderna, samt om hur nominerings-, och förankringsprocessen går till. En summering av seminariet som helhet finns för våra medlemmar på Styrelsekrafts Alumni Stockholms Facebook-sida