Välkommen till Styrelsekrafts Årsstämma för 2022

Sedan  2021 är Styrelsekraft en rikstäckande ideell förening under varumärke Styrelsekraft. Det operativa arbetet med att utveckla föreningen bedrivs av sex utskott till vilka styrelsen har bjudit in personer från hela landet som har genomgått programmet styrelsekraft att delta i arbetet med att utveckla medlemserbjudandet. En målsättning är att få en bred representation från hela landet att delta i utvecklingen av föreningen.

Vid årets stämma presenterar vi utskotten och de pågående aktiviteter som drivs. Vi ser fram emot ditt deltagande och gärna din anmälan att delta i utvecklingen.

Agenda årsmötet 2022.pdf
styrelsekraft-verksamhetsberättelse-2021.pdf
ÅRREDOVISNING-2021.pdf