Våra ambassadörer

Styrelsekrafts ambassadörer är seniora styrelsearbetare intresserade av att verka för Styrelsekrafts målsättning att öka andelen kvinnor i bolags­styrelser. De bidrar genom att lyfta de frågor som Styrelsekraft driver. Samtidigt får de möjlighet att verka som förebilder i näringslivet och bredda det egna kontaktnätet med kvinnliga styrelsearbetare. Alla ambassadörer bjuds även in till våra öppna nätverksaktiviteter och har möjlighet att verka som mentorer i Styrelsekrafts mentorprogram.

Kathrine Löfberg har kaffe i blodet. Hon är styrelseordförande i Löfbergs, ett av Nordens största familjeägda kafferosterier, som grundades 1906 av hennes farfarsfar. Kathrine har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i en rad olika företag och organisationer, både i Sverige och internationellt. 2019 tilldelades hon Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap.

Anders Svensson har arbetat inom dagligvaruhandeln under många år, både internationellt på Procter & Gamble och på den svenska/nordiska marknaden, bl.a. som vd för Arla Foods Sverige och senast som vd ICA Sverige (2009-2022). Under åren har Anders också varit verksam i flera olika bransch- och bolagsstyrelser, och är i dagsläget ordförande i Stadium AB och Svensk Handel samt är verksam som styrelseledamot i flera andra bolag/verksamheter.

Ambassadör

Är du också intresserad av att bli ambassadör för Styrelsekraft? Välkommen att kontakta oss.


För att kvalificeras som ambassadör för Styrelsekraft krävs att du är en senior styrelsearbetare med intresse av att verka för Styrelsekrafts målsättning.

Vill du vill veta mer?