Styrelsen

Detta är Styrelsekrafts aktivt arbetande styrelse. Fokus ligger på partnersamverkan, kontakter med rekryterare och valberedningar, samt kontakter med andra styrelsenätverk runt om i Europa. Kontakta oss gärna för mer information. 

Cecilia Seddigh
Ordförande

Karin Steen
Ledamot

Malin Hydén
Ledamot

Styrelsekraft är en registrerad ideell förening.Valberedningen

Detta är Styrelsekrafts valberedning