Styrelsen

Detta är Styrelsekrafts styrelse. Kontakta oss gärna för mer information. 

Cecilia Seddigh
Ordförande

Karin Steen
Ledamot

Kersti Kempe
Ledamot, kassör

Styrelsekraft är en registrerad ideell förening.Valberedningen

Detta är Styrelsekrafts valberedning