Styrelsen

Detta är Styrelsekrafts styrelse. Kontakta oss gärna för mer information. 

Cecilia Seddigh
Ordförande

Karin Steen
Ledamot

Malin Hydén
Ledamot

Styrelsekraft är en registrerad ideell förening.Valberedningen

Detta är Styrelsekrafts valberedning