Styrelsen

Detta är Styrelsekrafts styrelse. Kontakta oss gärna för mer information. 

Cecilia Seddigh
Ordförande

Karin Steen
Ledamot

Camilla Storbjörk Westin
Ledamot, kassör

Styrelsesuppleanter

Detta är Styrelsekrafts styrelse. Kontakta oss gärna för mer information. 

Valberedningen

Detta är Styrelsekrafts valberedning