Vårt erbjudande

Styrelsekraft ska vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser. Föreningen verkar inom ramen för ett antal prioriterade satsningsområden.

Mentorprogram

Sedan 2022 driver Styrelsekraft ett mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär .

Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteter som syftar till att bidra till ökad synlighet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för dem som medverkar.

Rekrytering

Stöd i sökningen efter specifik kompetens och erfarenhet för att öka andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser.

Nätverkssamverkan

Samarbeten med utvalda nationella och internationella lednings- och styrelsenätverk med fokus på ökad mångfald i bolagsstyrelser.

Partnersamverkan

Styrelsekrafts verksamhet möjliggörs genom partnersamverkan. Det är exempelvis en viktig förutsättning för mentorprogrammet.

Kommunikation

Kommunikation för att stärka nätverket och verka för dessa övergripande mål att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser.