Vårt erbjudande

Styrelsekraft ska vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser. Föreningen verkar inom ramen för ett antal prioriterade satsningsområden.

Mentorprogram

Sedan 2022 driver Styrelsekraft ett mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär.
Läs mer här

Medlemsaktiviteter

Syftet med Styrelsekrafts medlemsaktiviteter är att bidra till ökad synlighet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 
Läs mer här

Rekrytering

Styrelsekraft verkar för att stödja valberedningar och rekryterare i sökningen efter specifik kompetens och erfarenhet för att öka andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser.
Läs mer här

Nätverkssamverkan

Styrelsekraft samarbetar med nationella och internationella lednings- och styrelsenätverk med fokus på ökad mångfald i bolagsstyrelser runt om i Europa.
Läs mer här

Partnersamverkan

Styrelsekrafts verksamhet möjliggörs genom partnersamverkan. 
Läs mer här