Styrelsekrafts Årssstämma 2023

00 Kallelse med Dagordning Föreningsstämma 20230330(1).pdf
Bilaga 1 - Styrelsekraft-verksamhetsberättelse-2022.pdf
Bilaga 2 - Årsredovisning_2022-signed-document.pdf
Bilaga 3 - Beslutsunderlag ny medlemsstrategi extra-föreningsstämma-20221003(1).pdf
Bilaga 4 - Protokoll-extra-föreningsstämma-20221003-justerat-signed-document.pdf
Bilaga 5 - Valberedningens förslag om Styrelseledamöter 2023-24-Final.pdf
Bilaga 6 - Styrelsens förslag på Valberedning 2023-24.pdf
Bilaga 7 - Stadgar Styrelsekraft Sverige Ideell förening v 3.0.pdf
Bilaga 8 - Styrelsens förslag på Suppleanter 2023-24.pdf