Styrelsekrafts mentorprogram

Styrelsekraft driver ett mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär. 2022 genomförs programmet i pilotform. Vill du veta mer om om programmet och hur du ansöker nästa år? Kontakta oss.

Pilotprogrammet vänder sig till kvinnor i ledande befattning som har en grundläggande styrelseutbildning eller som planerar genomgå en sådan under året. Målet är att ge varje deltagare ökade möjligheter att skaffa sig nya styrelseuppdrag.

Förutom mentorskapet, innefattar programmet flera seminarier inom aktuella ämnen och prioriterade områden som finansiering och ägande, styrelsearbete i praktiken, strategifrågor och hur du profilerar dig för styrelseuppdrag. Syftet är att varje deltagare ska kunna fördjupa sina kunskaper och få skräddarsydd coachning utifrån sina egna förutsättningar. Programmets mentorer är seniora styrelsepersoner med uppdrag i SME-företag så väl som noterade bolag.

Programmet ger också tillgång till Styrelsekrafts eget styrelsenätverk. Det är ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring. Under programmets gång bjuds deltagarna in till de nätverksaktiviteter och matchningsevent som nätverket anordnar under den aktuella tiden.

Programmet avslutas med en diplomeringsmiddag där mentorer och deltagare träffas för att utbyta erfarenheter och nätverka med fokus på framtida möjligheter. Efter avslutat program erbjuds även fortsatt medlemskap i Styrelsekraftnätverket.


Mentorprogrammet

  • Genomförs i Stockholm/digitalt
  • Pågår under ett år
  • Fokus på egen utveckling och styrelsekarriär
  • Seminarier för att fördjupa dina styrelsekunskaper
  • Egen mentor och minst sex coachningstillfällen
  • Tillgång till Styrelsekrafts nätverk och nätverksaktiviteter

Några av deltagarna under 2022

Anna-Karin Olsson

Anna-Karin har mer än 15 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling. Sedan 2017 är hon engagerad i flertalet styrelser som styrelseordförande och styrelseledamot.

Camilla Storbjörk Westin

Camilla har en gedigen bakgrund inom bank och finans. Sedan 2020 verkar hon som företagsrådgivare, styrelseledamot och mentor/coach till VD och CFO.

 
Cecilia Malmberg Flodén 

Cecilia har 15 års erfarenhet av affärsjuridik, försäljning och personalfrågor. I sin roll som advokat har hon fokuserat på rådgivning relaterat till kommersiella avtal, IT-relaterad juridik,
dataskyddsfrågor, immaterialrätt och arbetsrätt.

Elisabet Keussen

Elisabet har haft uppdrag som chef och ledare i mer än 30 år. Hon har haft roller som VD, försäljningschef, affärsutvecklingschef och divisionschef. Hon har erfarenhet från såväl börsbolag och ägarledda aktiebolag.

 
Malin Sandquist

Malin har mer än 20 års erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling. Hon har erfarenhet som advokat och partner på affärsjuridisk byrå samt chefsjurist, koncernledningsmedlem, styrelsesekreterare och styrelseledamot i statliga bolag.

 

Ansökan

2022 år program avslutas i mars 2023. Information om ansökan till 2023 års program kommer aviseras inom kort. För att kvalificera sig som deltagare krävs att du har en ledande befattning. Du ska ha en grundläggande styrelseutbildning eller planerar att genomgå en sådan under året. Hör gärna av dig om du är intresserad att delta nästa år.