Styrelsekrafts mentorprogram

Styrelsekraft driver ett mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär. 2022 genomförs programmet i pilotform. Vill du veta mer om om programmet och hur du ansöker nästa år? Kontakta oss.

Pilotprogrammet vänder sig till kvinnor i ledande befattning som har en grundläggande styrelseutbildning eller som planerar genomgå en sådan under året. Målet är att ge varje deltagare ökade möjligheter att skaffa sig nya styrelseuppdrag.

Förutom mentorskapet, innefattar programmet flera seminarier inom aktuella ämnen och prioriterade områden som finansiering och ägande, styrelsearbete i praktiken, strategifrågor och hur du profilerar dig för styrelseuppdrag. Syftet är att varje deltagare ska kunna fördjupa sina kunskaper och få skräddarsydd coachning utifrån sina egna förutsättningar. Programmets mentorer är seniora styrelsepersoner med uppdrag i SME-företag så väl som noterade bolag.

Programmet ger också tillgång till Styrelsekrafts eget styrelsenätverk. Det är ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring. Under programmets gång bjuds deltagarna in till de nätverksaktiviteter och matchningsevent som nätverket anordnar under den aktuella tiden.

Programmet avslutas med en diplomeringsmiddag där mentorer och deltagare träffas för att utbyta erfarenheter och nätverka med fokus på framtida möjligheter. Efter avslutat program erbjuds även fortsatt medlemskap i Styrelsekraftnätverket.


Pilotprogrammet 2022

  • Genomförs i Stockholm 
  • Startade upp i maj 2022 och pågår under ett år
  • Fokus på egen utveckling och styrelsekarriär
  • Seminarier för att fördjupa dina styrelsekunskaper
  • Egen mentor och minst sex coachningstillfällen
  • Tillgång till Styrelsekrafts nätverk och nätverksaktiviteter

Ansökan

Ansökningstiden för 2022 har gått ut. För att kvalificera sig som deltagare krävs att du har en ledande befattning. Du ska ha en grundläggande styrelseutbildning eller planerar att genomgå en sådan under året. Hör gärna av dig om du är intresserad att delta nästa år.