Partnersamverkan

Styrelsekrafts verksamhet möjliggörs genom partnersamverkan.

  • Exklusivitet – Branschunikt avtal med riks-täckande kvinnligt styrelsenätverk.
  • Varumärkesbyggande – Partner till Styrelsekraft med ambitionen att öka andelen kvinnor i svenska bolags­styrelser och därmed bidra till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.
  • Affärsmöjlighet – Möjlighet att marknadsföra partnerföretaget och erbjudanden till Styrelsekrafts medlemmar.
  • Mentorskap – Möjlighet att erbjuda medarbetare utveckling och styrelsekompetens.