Rekrytering av styrelsekompetens

Digitaliseringen, hållbarhetsarbetet och ägarfrågor är områden som växer fram på styrelseagendan. Vad är rätt digital kompetens? Har vi tillräcklig erfarenhet av internationell expansion? Är företagets strategi för diversifiering och mångfald konkurrenskraftig?

  • Kvalitet – Exklusiv kanal till kvalificerad lednings- och styrelsekompetens.
  • Mångfald – Inom styrelsenätverket finns kvinnor i olika åldrar runt om i landet, med olika kompetens och inriktning, samt erfarenheter från många olika branscher.
  • Tillgänglighet – En förfrågan kan snabbt skickas ut för att resultera i relevanta ansökningar.
  • Resultat – Genom att öka andelen kvinnor i svenska bolags­styrelser verka för ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.