Våra satsningsområden

Styrelsekraft ska vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser. Föreningen verkar inom ramen för ett antal prioriterade satsningsområden.

Styrelseprogram

Sedan 2022 driver Styrelsekraft ett mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär.

Medlemsaktiviteter

Stötta specialutställningar.

Rekrytering

Styrelsekraft erbjuder stöd i sökningen efter specifik kompetens och erfarenhet för att öka andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser.


Partners

Vi samverkar med utvalda nationella och internationella lednings- och styrelsenätverk med fokus på ökad mångfald i bolagsstyrelser, samt andra organisationer som valt att bidra till vår verksamhet.