Rekrytering av styrelsekompetens

Digitaliseringen, hållbarhetsarbetet och ägarfrågor är områden som växer fram på styrelseagendan. Vad är rätt digital kompetens? Har vi tillräcklig erfarenhet av internationell expansion? Är företagets strategi för diversifiering och mångfald konkurrenskraftig?