Styrelseprogram

Styrelsekraft driver ett styrelseprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär. Vill du veta mer om om programmet och hur du ansöker nästa år? Kontakta oss.

Förutom mentorskapet, innefattar programmet flera seminarier inom aktuella ämnen och prioriterade områden som finansiering och ägande, styrelsearbete i praktiken, strategifrågor och hur du profilerar dig för styrelseuppdrag. Syftet är att varje deltagare ska kunna fördjupa sina kunskaper och få skräddarsydd coachning utifrån sina egna förutsättningar. Programmets mentorer är seniora styrelsepersoner med uppdrag i SME-företag så väl som noterade bolag.

Programmet ger också tillgång till Styrelsekrafts eget styrelsenätverk. Det är ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring. Under programmets gång bjuds deltagarna in till de nätverksaktiviteter och matchningsevent som nätverket anordnar under den aktuella tiden.

Programmet avslutas med en diplomeringsmiddag där mentorer och deltagare träffas för att utbyta erfarenheter och nätverka med fokus på framtida möjligheter. Efter avslutat program erbjuds även fortsatt medlemskap i Styrelsekraftnätverket.

Styrelseprogrammet

  • Genomförs i Stockholm/digitalt
  • Pågår under ett år
  • Fokus på egen utveckling och styrelsekarriär
  • Seminarier för att fördjupa dina styrelsekunskaper
  • Egen mentor och minst sex coachningstillfällen
  • Tillgång till Styrelsekrafts nätverk och nätverksaktiviteter

Några av deltagarna under 2022

Anna-Karin Olsson
Anna-Karin har mer än 15 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling. Sedan 2017 är hon engagerad i flertalet styrelser som styrelseordförande och styrelseledamot.

Cecilia Malmberg Flodén 
Cecilia har 15 års erfarenhet av affärsjuridik, försäljning och personalfrågor. I sin roll som advokat har hon fokuserat på rådgivning relaterat till kommersiella avtal, IT-relaterad juridik, dataskyddsfrågor, immaterialrätt och arbetsrätt.

Malin Sandquist
Malin har mer än 20 års erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling. Hon har erfarenhet som advokat och partner på affärsjuridisk byrå samt chefsjurist, koncernledningsmedlem, styrelsesekreterare och styrelseledamot i statliga bolag.

Camilla Storbjörk Westin
Camilla har en gedigen bakgrund inom bank och finans. Sedan 2020 verkar hon som företagsrådgivare, styrelseledamot och mentor/coach till VD och CFO.

Elisabet Keussen
Elisabet har haft uppdrag som chef och ledare i mer än 30 år. Hon har haft roller som VD, försäljningschef, affärsutvecklingschef och divisionschef. Hon har erfarenhet från såväl börsbolag och ägarledda aktiebolag.

Ansökan

Ansökan till 2024/2025 års Styrelseprogram öppnar våren 2024

För att kvalificera som deltagare krävs att du har en ledande befattning. Du ska även ha en grundläggande styrelseutbildning eller genomgå en sådan under tiden du deltar i programmet.