Historia

Mellan åren 2008–2014 genomförde Almi Företagspartner på uppdrag av regeringen det rikstäckande programmet Styrelsekraft. Syftet var att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Under denna tid deltog drygt 700 kvinnor i programmet runt om i landet.

Programmet Styrelsekraft innefattade en formell styrelseutbildning, samt ett års adeptprogram med tilldelad mentor, föredragningar med externt inbjudna från näringslivet, arbetsmöten, nätverksträffar och speed dating med deltagare och valberedningar.
Deltagarna som valdes ut för Styrelsekraft var kvinnor i ledande positioner i näringslivet eller egna företagare. Antagningen inleddes med ansökan i stor konkurrens till programmet. Varje deltagare hade en personlig styrelsementor och genomgick styrelseutbildning under ett år med certifiering. På detta sätt är alla som har gått Styrelsekraft kvalitetssäkrade.

Maud Olofsson, då näringsminister, stod bakom bildandet av programmet Styrelsekraft

Den ideella föreningen Styrelsekraft är ett resultat av det starka engagemang för styrelsefrågor som finns bland de som har genomgått programmet, i kombination med att det finns en vilja hos våra alumni att upprätthålla ett givande och kompetent nätverk.


VIKTIGA PERSONER FÖR STYRELSEKRAFT

Elisabeth Thand Ringqvist, idag ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Var den som föreslog Styrelsekraft för Maud Olofsson

Övergripande programansvarig på Almi var Marie Ahlgren.

Margareta Neld, tidigare VD för Women in Progress

Lucia Severed, KKIKK