Organisation

Styrelsekraft drivs som en ideell förening.  Verksamheten bedrivs enligt föreningens årligen fastställda strategi och verksamhetsorten omfattar hela Sverige.Föreningen ska verka för att öka antalet kvinnor i svenska bolagsstyrelser och därmed bidra till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. Detta ska ske både genom samverkan inom nätverket och genom samarbeten med partners, rekryterare och valberedningar, samt med styrelsenätverk runt om i Europa.

Föreningen har en aktivt arbetande styrelse, samt ett antal arbetsgrupper tillsatta för att utveckla föreningen inom ett antal prioriterade satsningsområden.
Almi är en viktig partner, liksom lokala alumniföreningar runt om i landet.