Om styrelsekraft

Styrelsekraft är ett rikstäckande styrelsenätverk som verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Målet är ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. Styrelsekraft verkar som en ideell förening.

Gemensamt för de som ingår i nätverket är att alla deltagit i programmet Styrelsekraft som initierades 2008 på uppdrag av dåvarande regering med syfte att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. 700 kvinnor med ledande befattning inom näringslivet blev speciellt utvalda till programmets utbildning och därmed kvalificerade till styrelseuppdrag. Flertalet är idag verksamma som styrelsearbetare i så väl mindre ägarledda som större publika bolag.

Sagt om Styrelsekraft

Styrelsekraft är en kvalitetsstämpel - alla inom nätverket är certifierade styrelseledamöter och har erfarenhet av ledande positioner.

Styrelsekraft är en bra kanal till kvalificerad styrelsekompetens.

" För mig är Styrelsekraft en unik plattform för att hitta nya styrelseuppdrag och bygga det egna varumärket .Några av Styrelsekrafts mentorer 2009-2014

Många av landets företagsledare har deltagit som mentorer i Styrelsekraft. De tidigare mentorerna utgör fortfarande en viktig del av nätverket och bjuds därför in till föreningens återkommande aktiviteter.

Björn Wolrath
Tidigare Koncernchef Skandia, styrelseproffs

Sven Hagströmer
Finansman, styrelseproffs

Meg Tivéus
Tidigare VD Svenska Spel, styrelseproffs