Succè för kursen ”Styrelseordförande och VD” (31 Jan 2016)

Ett långdygn i januari samlades 38 förväntansfulla Styrelsekraftalumner på hotell Kristina i Sigtuna för att fördjupa sig i ämnet Styrelseordförande och VD. Eventet blev en stor succé med läraren Satish Seth.

Kursdeltagarna var eniga om att det hade gett fördjupade kunskaper och insikter och en bra beredskap för svåra frågor som kan uppstå i styrelsearbetet – särskilt i de formella och informella relationerna. Till kvällen bjöds en fantastisk middag, inspirerad av det spanska köket.